Tarife pentru membrii AVPS Danubius

Conform hotărârii Consiliului AVPS DANUBIUS RIVER & VALLEY din data de 19.06.2019, s-a aprobat modul de acordare, prelungire și plată a autorizațiilor individuale la speciile mistreț, căprior și cerb comun. În acest sens, s-au hotărât următoarele:

  • Autorizațiile de vânătoare individuale se eliberează doar după achitarea cotizației suplimentare la casieria asociației.
  • Autorizațiile de vânătoare individuale se eliberează în conformitate cu reglementările legale pentru o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 30 de zile fără plată suplimentară.
  • În condițiile în care în această perioadă nu s-a recoltat vânatul specificat pe autorizație, posesorul nu are dreptul să ceară returnarea banilor plătiți.

Tarifele pentru membrii AVPS sunt următoarele:

  • Mistreț: 1000 lei.
  • Cerb : 5000 lei.
  • Fazan: 65 lei.
  • Iepure de cămp: 100 lei.

RASOVA VREMEA